43.jpg


Projekt je podpořen z programu výzkumu národní kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury ČR.

Identifikační kód projektu DG20P02OVV023.

Doba řešení 2020–2022.

Uměleckořemeslné techniky užívané ve zlatnictví a příbuzných oborech patří mezi nejstarší způsoby zpracovávání kovových materiálů. Představují širokou škálu výrobních postupů, jako jsou tavení drahých i obecných kovů a jejich slitin, různé způsoby odlévání a tváření včetně pokročilých výzdobných technik, mezi něž zařazujeme například rytí, cizelování, leptání, granulaci nebo emailování. Uvedené postupy jsou aplikovány u nejrůznějších artefaktů, jež tvoří nejen v České republice nejcennější kolekce kulturního dědictví a pilíře národní identity. Cílem projektu je vyvinout nástroj pro jejich správnou identifikaci a ochranu.

Za tímto účelem bude vytvořen památkový postup obsahující nové interpretace a zhodnocení řemeslného zpracování na základě charakteristických výrobních znaků doložených rekonstrukcemi technik i výrobních nástrojů, výsledky přírodovědných analýz zkoumaných materiálů a průzkumem autentických artefaktů. Doplněny budou rovněž případové studie modelových restaurátorských postupů. Vyřešena bude též problematika sjednocení názvosloví a oborových definic zlatnictví formou terminologického slovníku pro potřebu památkové a muzejní praxe s přesahem do dalších oborů. Tímto způsobem dojde ke zkvalitnění metodologie určování a datace předmětů kulturní povahy a jejich zařazování do muzejních sbírek i odhalování falsifikátů. Stejně tak budou výsledky nástrojem pro zlepšení rozhodovacích procesů konzervátorsko-restaurátorských zásahů s důrazem na aplikaci reverzibilních a kompatibilních metod s původními historickými řemeslnými technikami. Zajištěno bude rovněž zpřístupnění získaných výsledků formou uspořádání výstavy s kritickým katalogem včetně doprovodné konference, která bude prezentovat historický vývoj a význam zlatnického řemesla na našem území s důrazem na potřebu zachování tradičních řemeslných dovedností. Výstava představí  uměleckořemeslné techniky zlatnictví a příbuzných kovozpracujicích oborů užívané od minulosti do současnosti. Bude prezentovat ukázky zlatnických děl z našeho území a experimentální rekonstrukce historických technologických postupů uplatňované při jejich vytváření i procesech konzervace a restaurování.