Katalog k výstavě "Zlaté řemeslo"

 

obalka zlate remeslo

 

Katalog k výstavě Zlaté řemeslo prezentuje výsledky výzkumu způsobů zpracovávání a výzdoby uměleckořemeslných artefaktů z kovů a jejich slitin, které tvoří nejen v ČR nejcennější kolekce kulturního dědictví. Specialisté v rámci tříletého projektu formou experimentálních rekonstrukcí zhotovovali repliky historických děl a následně vyvíjeli nástroje pro rozpoznávání v minulosti užívaných zlatnických technik, jejich správný popis a konzervátorskou péči, o čemž informují odborné studie v první části knihy. Zevrubně je pojednáno též téma výzdoby a restaurování relikviáře svatého Maura, který může být sám o sobě považován za jakousi učebnici či muzeum zlatnických technik.
Pozornost je věnována rovněž fenoménu velkomoravského šperku či tzv. Pokladu svatého Eligia (patrona zlatníků), který je součástí sbírek Národního muzea. Katalogová část obsahuje fotografie a popisy exponátů – kolekce zápůjček především z pražského Uměleckoprůmyslového musea, Moravské galerie a Moravského zemského muzea. Díky nim se čtenář může seznámit a potěšit nádherou a rozmanitostí zlatnických děl a jejich proměnami za posledních více než 2000 let. V souladu s intencí výstavy i katalog samotný přispívá k popularizaci mizejících uměleckých řemesel a informuje o možnostech zachovávání historických artefaktů pro budoucí generace, jež dlouhodobě stojí v centru pozornosti Technického muzea v Brně a Metodického centra konzervace.

Vydalo: Technické muzeum v Brně, 2022
ISBN: 978-80-7685-013-2

https://www.tmbrno.cz/produkt/zlate-remeslo

 

Výstava Zlaté řemeslo proběhla od 24. května do 18. září 2022 v Technickém muzeu v Brně.

Prezentovala uměleckořemeslné techniky zlatnictví a příbuzných kovozpracujících oborů užívané od minulosti do současnosti. Ukázky zlatnických děl z našeho území a experimentální rekonstrukce historických technologických postupů uplatňované při jejich vytváření i procesech konzervace a restaurování. Pro školy všech typů, včetně odborných či specializovaných na oblast kulturního dědictví, konzervování a restaurování, jsou připraveny různorodé doplňkové aktivity. Součástí doprovodného programu k výstavě proběhla odborná konference, přednášky a setkání se zajímavými osobnostmi oboru.

 

DSC 1210     Nesm chybt perky s naimi nrodnmi kameny eskm grantem a vltavnem

DSC 1264    st vstavy zvan Poklady ukazuje irok spektrum artefakt zhotovench zlatnickmi technikami a postupy

st vstavy zvan Poklady ukazuje irok spektrum artefakt zhotovench zlatnickmi technikami a postupy    Turovsk umleckoprmyslov kola pedstavuje prce student oboru restaurovn