Terminologický slovník akad. sochaře Andreje Šumbery  „O zlatnictví“ uceleně shrnuje různé aspekty zlatnického řemesla a přináší další přístupy k posuzování uměleckořemeslných děl z řemeslného a restaurátorského hlediska.

 

 obalka o zlatnictvi

 

V úvodu knihy naleznete stručný vývoj zlatnického řemesla od jeho počátků, protože obor je spjat s mnoha pro lidstvo významnými objevy. Zlatnictví stálo na počátku tavení kovů a je základem znalosti mnoha metalurgických i chemických procesů. Následující kapitoly se zabývají popisem jednotlivých zlatnických technik, jak základních způsobů zpracování, tak technik zdobných.
Posláním knihy je také oživit zájem o zlatnictví, proto polovinu knihy tvoří fotografická část – jde většinou o ukázky zlatnických prací, které autor knihy restauroval či zkoumal v rozmezí více než 30 let. Fotografie ukazují krásu zlatnictví, jeho rozmanitost a šíři technik, detaily přibližují způsob zpracování. Na závěr je umístěn slovník s vysvětlením přibližně 650 pojmů zlatnických technik, popisu šperku, úkonů, nářadí a vybavení. Součástí jsou také některé pojmy souvisejících oborů, mj. prubířství, puncovnictví a mineralogie.

Autor: Andrej Šumbera
Vydal: Technické muzeum v Brně, 2022
ISBN 978-80-7685-014-9

https://mck.technicalmuseum.cz/publikace/odborne-kolektivni-monografie-a-casopis-fkr/zlatnictvi/